Emissionsmätningar

Finn Miljöteknik AB är ett ackrediterat luftlaboratorium som tillhandahåller mättjänster för kontroll av emissioner till luft.

Emissionsmätningar genomförs ofta för kontroll av villkor i miljötillstånd eller krav i generella föreskrifter och förordningar. Därutöver sker emissionsmätningar för kontroll av garantier i samband med prestandaprovsmätningar på nya eller ombyggda förbränningsanläggningar.

Finn Miljöteknik AB kan erbjuda ackrediterade emissionskontroller med avseende på stoft, kväveoxider, koldioxid, kolmonoxid, syre och temperatur.

Se lista över ackrediterade mätmetoder (PDF)