Miljöarbete och miljörelaterade frågor

Finn Miljöteknik AB bildades 1998 och har lång erfarenhet av miljörelaterade frågor och verkar inom följande områden:

  • Tillståndsprövningar enligt miljöbalken
  • Miljöbesiktningar
  • Egenkontroll, upprättande av kontrollprogram, rutiner etc
  • Miljörapportering
  • Miljömätningar i form av emissionsmätningar från energianläggningar och andra industriella processer där utsläpp sker till luft
  • Bullermätningar
  • Prestandaprovmätningar på energianläggningar, verifiering av garantier etc
  • Diverse miljörådgivning

Ni är välkommen att kontakta mig för närmare diskussion om Era behov och önskemål av tjänster inom miljöområdet.